WARUNKI GWARANCJI:

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w NZOZ Supradent udzielamy gwarancji. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. W ramach tych wizyt niezbędne jest regularne, profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz leczenie nowych ubytków próchnicowych.


Wypełnienia światłoutwardzalne:

- gwarancji udzielamy na 1 rok w przypadku zębów stałych

- w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

- w uzębieniu mlecznym gwarancji udzielamy na 6 miesięcy


Uzupełnienia protetyczne:

- w przypadku uzupełnienia wszystkich braków gwarancji udzielamy na 2 lata

- w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

- po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu 6 miesięcy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat

- w przypadku bruksizmu - czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno - protetycznych pacjenta


Gwarancją nie są objęte:

- prace tymczasowe (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)

- prace przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta

- leczenie, gdy bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

- złamania koron zębowych pomiędzy wizytami, zębów będących w trakcie leczenia


Utrata gwarancji następuje w przypadku:

- korekt wykonanych poza NZOZ Supradent

- nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi (zalecenia higieniczne, używanie szyn zgryzowych)

- niedostatecznej higieny jamy ustnej

- nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych

- nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych

- naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

- istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio- i radioterapii)


W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wystąpienia problemu. Przekroczenie w/w terminu powoduje utratę gwarancji.